GASTROLOJİ

gastrolojiGASTROENTEROLOJİ NEDİR?

Gastroenteroloji bölümü yemek borusu, mide, bağırsak, pankreas ve karaciğer hastalıklarının tanısını koyarak cerrahi işleme gerek kalmaksızın endoskopik ve medikal tedaviler gerçekleştirir.

Gastroenteroloji uzman hekimleri, iç hastalıkları ihtisasını tamamladıktan sonra ilave olarak gastroenteroloji bilim dalında da ihtisas yaparlar.

Gastroenteroloji uzmanının çalışma alanı başlıca iki bölüme ayrılır. Birincisi, sindirim sistemi kanalı dediğimiz yemek borusu, mide, ince barsak, kalın barsak (kolon) ve makat bölgesi hastalıklarıdır. İkincisi karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve yolu hastalıkları, pankreas hastalıklarını içeren hepatobiliyer sistem hastalıklarıdır.

HANGİ ŞİKAYET VE HASTALIKLAR GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜNÜ İLGİLENDİRİR?

 • Hazımsızlık
 • Kanlı dışkı
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık veya ishal
 • Midede ekşime, yanma
 • Bulantı veya kusma
 • Yutma güçlüğü
 • Aşırı şişkinlik veya gaz
 • İştahsızlık
 • Yetersiz beslenme
 • Yutarken ağrı
 • Kansızlık (anemi)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Gözlerde ve ciltte sararma (sarılık)
 • Hepatitler
 • Besin alerjileri ve besinlere duyarlılık (çölyak hastalığı vs)
 • Ülseratif kolit, crohn gibi enflamatuar barsak hastalıkları

GASTROSKOPİ

Gastroskopi, ucunda bir mikrokamera ve ışık kaynağı bulunan tamamen esnek bir borunun hekim tarafından hastanın ağzından yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağına ilerletilerek, bu kısımların incelendiği bir işlemdir. İşlem yaklaşık 5-10 dakika sürmektedir. Gastroskopi işlemiyle gastroskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi) alınabilir, polip çıkartılabilir, kanayan bölgelere müdahale yapılabilir.

KİMLER GASTROSKOPİ YAPTIRMALIDIR?

 • Uzun süreli mide yakınmalarında,
 • Orta ve ileri yaşta başlayan mide şikayetlerinde,
 • Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen sindirim sistemi hastalıklarında,
 • Reflü yakınmalarında,
 • Mide kanaması geçirmiş ya da geçirmekte olanlarda,
 • Kansızlıkta,
 • Yutma güçlüklerinde,
 • Mide kanseri şüphesinde,
 • Mide kanseri olanların birinci derece akrabalarında,
 • Başka yöntemlerle sebebi tespit edilmeyen karın ağrısı şikayetlerinde

KOLONOSKOPİ

Kolonoskopi anüsten başlayıp, çekum denilen kalın bağırsağın ince bağırsak ile birleşen bölümüne kadar incelenmesi işlemidir. Bazı gerekli durumlarda ince barsağın son kısmı da incelemeye dahil edilmektedir. İşlem yaklaşık 20-30 dakika sürmektedir. Kolonoskopik muayene, gastroskopik muayene gibi hem tanı amaçlı ve hem de tedavi amaçlı kullanılır.

NE ZAMAN KOLONOSKOPİ YAPILMASI GEREKEBİLİR?

 • İzah edilemeyen alt sindirim kanaması veya izah edilemeyen demir eksikliği anemisi
 • Sürekli devam eden ishal durumları
 • İzah edilemeyen alt batın ağrısı
 • Barsakta tümör bulunup opere olacak hastalarda
 • Önceden kolon polibi bulunan kişilerde takip amacı ile
 • Ailede I.derecede veya çok sayıda II.derecede kolon kanseri olan hastaların taranması amacı ile
 • Kronik enflamatuar barsak hastalığı olan kişilerde takip amacı ile gerekebilir.

Tedavi amaçlı işlemlerimiz çok çeşitlidir. Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimler endoskopi yardımı ile çıkarılabilir. Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç gösteren hastalara perkütan endoskopik gastrostomi uygulanıp beslenme sağlanmaktadır. Tüm üst ve alt gastrointestinal sistemdeki çeşitli nedenlerle kanayan odaklara müdahale edilip kanama durdurulmaya çalışılmaktadır. Kolondaki polipler polipektomi ile çıkarılmaktadır.

İşlem sırasında hasta isterse sedasyon denilen damardan sakinleştirici ilaç uygulaması yapılmaktadır. Bu sayede hastalar işlemle ilgili rahatsızlık, ağrı hissetmemektedir. Girişimler sonrası endoskopi cihazlarının dezenfeksiyonu için otomatik yıkama makinesi kullanılmaktadır.