SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI

  • Hastalarımızın sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.
  • Hastalarımız tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını ve açıklanmasını talep etme hakkına sahiptir.
  • Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde ve tedaviden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak hastalarımızın refakatçi bulundurma hakkı vardır.
  • Hastalarımız sağlık kurumundan taburcu edildiklerinde tanıları, tedavileri ve bakımlarını içeren yazılı bir özet alma ve isteme hakkına sahiptir.