Kişisel Verilerin Korunması

İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU’ na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir. ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ’NİN TARAFIMA SMS(Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum. ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ’NİN TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum. ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ’NİN TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve kişisel verilerimin ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ tarafından; kampanya bildirimleri, yeni doktor, poliklinik duyuruları ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ’nce yürütülen ticari faaliyetlerin ve ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında kişisel verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Formu okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında talepte bulunabileceğimi, haklarımı biliyorum. Müşteri; İş bu izin/muvafakatname kapsamında ÖZEL UNCALI MEYDAN HASTANESİ’NE verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen yada tamamı ile iptal etmek yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde; hastanemize ait telefondan arayabilir veri sorumlusu temsilcisi ile iletişime geçebilir veya doğrudan hastanemize talebini yazılı şekilde iletebilir yada yazılı başvuru internet sitesinden mevcut iletişim adresine gönderilebilir veya KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemleri kullanabilir.

Kayıt için verdiğiniz Kişisel verileriniz; Tedavi süreci ve Bakanlık bildirimleri için yasal süreler kapsamında hastane bünyemizde tutulmaktadır.