ROBOTİK NAVİGASYONLU KISMİ DİZ PROTEZİ

Unikondiler Diz Protezi Ameliyatında İleri Teknoloji!

Navigasyon ile Diz Protezi Diz eklem kireçlenmesi eklem kıkırdağının dejenere olup zaman içinde yıpranması ve kaygan olan yüzeylerin sürtünmeye başlaması anlamına gelir. Hafif seviyelerde iken operasyonsuz bazı yöntemler ile tedavi edilebilirken sürtünme dolayısı ile ağrı fazlalaştığı dönemlerde operasyon kaçınılmazdır. Standart diz protezi ameliyatında dizin önünden girilerek eklem yüzeyler düzeltilerek çıkartılır ve eklemin yerine geçebilecek protez implantlar (kalıcı metal eklem) konur.

Protez anatomik eklem gibi görev görür. Son yıllarda gelişen teknolojiyi kullanılarak yapılan ameliyatlar sonrasında kısa sürede kişinin normal hayatına devam etmesi ve aktif hayatına dönmesi mümkün olmaktadır. İdeal şartlarda yapılan ameliyatlar sonrasında ortalama 20 yılın üzerinde %95-98 oranında protez sağ kalım oranları bildirilmektedir. Ancak standart Diz protezi ameliyatlarında genel olarak oldukça iyi sonuçlar alınmasına rağmen ortalama %5-30 arasında bir grup hasta ameliyatında ciddi problem olmamasına rağmen kısmen memnuniyetsiz olmaktadır.

Bu memnuniyetsizliğin en önemli nedeni ameliyat esnasında anatomik yapının tam ideal olarak düzeltilmemiş olmasıdır. Tam bu noktada Navigasyon sistemleri devreye girmektedir. Dünyada ilk defa 1996 yılında kullanılmasına rağmen kullanımının zorluğu ve yeterli fayda sağlamaması nedeni ile ülkemizde yaygınlaşmamıştır. Son zamanlarda cihazların geliştirilmesi ve pratik kullanılır olması ile tekrar gündeme gelmiştir. Antalya da ilk defa hastanemizde kullanmaya başladığımız Orthopilot Aesculap Navigasyon sistemi ülkemize getirilen ilk Braun marka cihaz olma özelliğindedir. Almanya da yüzlerce hastanede kullanılmakta olup dünyada da yaygın kullanımı mevcuttur.

Bilgisayar destekli cerrahi de denilebilecek olan Navigasyon sistemi Diz Protezi ameliyatında yumuşak doku ile ilgili ince Balans ayarı yapmakta, Diz eklem çizginin düzgün ayarlanması ve Alingment denilen bacakta eğriliğin anatomik yapıya uygun şekilde hata payının %1 in altına indirecek şekilde düzeltilmesi sağlanmaktadır. Ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında uyluk ve baldır kemiğinin işaretlenip tüm bacağın HARİTA (navigasyon) sının çıkarılıp ameliyat esnasında kızıl ötesi iki gözlü kameralı bilgisayar yardımı ile ameliyatın sorunsuz devamı garantilenmektedir. Ayrıca ameliyat esnasında fazla kan kaybı azaltılmakta ve yağ embolisi riskini de belirgin şekilde azaltılmaktadır.

Standart Diz protezi ameliyatlarında görülen enfeksiyon, Derin ven trombozu, akciğer embolisi gibi komplikasyonlar aynı anda Navigasyonlu Diz Protezi ameliyatlarında da görülmektedir. Yani temel olarak Navigasyonlu Diz Protezi ameliyatı kemik kesileri başlamadan ameliyatın bilgisayar ortamında tasarlandığı, iki protez parçasının pozisyonlarının ve birbirine uyumunun ideal şekilde ayarlanarak öngörüldüğü ve istenen pozisyonda kemik kesilerinin ameliyat esnasında yapılmasını bilgisayarın kontrol edip Cerraha yol gösterdiği sistemdir.

NAVİGASYONLU DİZ PROTEZİ AMELİYATININ AVANTAJLARI

  1. Hastaya özel bilgisayar ve kamera destekli kemik işlemi
  2. Protez sağ kalım oranı daha yüksek yani protezin ömrü 30 yıla kadar çıkabiliyor.
  3. Hastanede kalkış süresi daha kısa
  4. Ameliyatta daha az kan kaybı ve yap embolisi riski daha az
  5. Hızlı iyileşme süresi
  6. Kemik ve yumuşak dokuda minimal hasar
  7. Protezde daha geç aşınma ve gevşeme
  8. Daha başarılı ameliyat sonucu