DİNİ HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

  • Bedeli ödendiği ve sağlanabildiği takdirde, agoni halindeki hastamız için, hastamızın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.
  • Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek, başkalarını rahatsız etmemek ve sağlık personelleri tarafından düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunmamak şartı ile hastalarımızın kendilerine özgü kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.
  • Hastalarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri amacı ile hastanemizde ibadethane bulunmaktadır.
  • Farklı dine mensup hastalarımızın din adamı talep etmesi durumunda Hasta İlişkileri Yetkilisi?ne haber verilir ve ilgili ülkenin konsolosluğu ile irtibata geçilmesi sağlanır.