GÜVENLİ ORTAM HAKKI

  • Kurumumuz hasta ve yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır.
  • Hasta ve yakını, hastanede kaldığı sure içinde hastanenin Genel Güvenlik Prosedürü'ne bağlı olarak bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Deprem ve yangın durumlarında yapılacaklar hakkında hazırlanan bilgi broşürleri (Koruma ve Genel Güvenlik Planı, Yangın Güvenlik Planı, Acil Eylem Planı), hasta ve yakınlarına Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları kitapçığı ile birlikte hasta danışmanları tarafından verilir ve sözel olarak da bilgilendirilir.
  • Yeni doğum yapan ve küçük çocuğu olan aileler, çocuklarının korunması ile ilgili olarak Bebek ve Çocuk Güvenliğinin Sağlanması(Pembe Kod) Prosedürü doğrultusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Hastalarımız bedelini ödemek koşulu ile gerek duyduklarında, kuruluşumuz tarafından sağlanan güvenlik dışında ek korunma talebinde bulunma hakkına sahiptir.