HASTA HAKLARI

HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

 • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konularında

BİLGİ EDİNME VE HABERLEŞME HAKKI

 • Hastalarımızın kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm sürecinde kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları

MAHREMİYETE VE ÖZEL HAYATA SAYGI GÖSTERİLMESİ HAKKI

 • Hastaların mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın

HASTADAN ONAY ALINMASI

 • Hastamız tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da önemli yan etki riski, iyileşme ile

PERSONELİ TANIMA (KİMLİĞİ BİLME) SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

 • Hastalarımızın kuruluşumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ve mesleki sorumluluklarını bilme hakkı

DANIŞMA (KONSÜLTASYON) HAKKI

Hastamızın kendi talebi ve ek ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman tarafından konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Hastamızın kendi talebi ve ek ödemeyi kabul etmesi halinde

PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI

 • Doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hastanın kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tıbbi girişimi,

SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

 • Kuruluşumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst

SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI

 • Hastalarımızın sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.
 • Hastalarımızın sağlanan hizmet karşılığında

GÜVENLİ ORTAM HAKKI

 • Tüm hasta ve yakınlarının kurumumuzda güvenli ortam içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır.
 • Kurumumuz hasta ve yakınlarının

DİNİ HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

 • Bedeli ödendiği ve sağlanabildiği takdirde, agoni halindeki hastamız için, hastamızın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek

HASTA ŞİKAYETLERİ

 • Hastalarımızın şikâyetleri dikkate alınarak, şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.