40 YAŞ ALTI BAY EXTRA CHECK UP

POLİKLİNİK MUAYENELERİ

 • DAHİLİYE MUAYENE
 • GÖZ MUAYENE

RADYOLOJİK TETKİKLER

 • TÜM ABDOMEN USG
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • PANOROMİK RÖNTGEN

KALP FAKTÖRÜ TETKİKLERİ

 • EKG

ENFEKSİYON TETKİKLERİ

 • SEDİMANTASYON

TİROİD FONKSİYON TESTLERİ

 • TSH
 • FT3
 • FT4

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • GGT

BÖBREK FONKSİYON TETKİKLERİ

 • BUN
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • TAM İDRAR ANALİZİ

HEPATİT MARKERLERİ TETKİKLERİ

 • HBS AG
 • ANTİ –HCV
 • ANTİ-HBS
 • ANTİ-HİV

LİPİT PROFİLİ (KANYAĞLARI TESTLERİ)

 • TOTAL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD

KAN BİYOKİMYA TETKİKLERİ

 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • KAN GRUBU
 • TAM PROTEİN
 • ALBÜMİN
 • ALKALEN FOSFATAZ
 • KALSİYUM
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • TAM KAN SAYIMI (18 PARAMETRE)
 • DIŞKIDA HİZLİ KAN