ÇOCUK CHECK-UP STANDART

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Muayenesi

ALT (SGPT)
Anti HBs
CRP
GLUKOZ(AÇLIK)
HBs Ag
KAN GRUBU (REVERSE)
ROMATOİD FAKTÖR (RF)
Sedimantasyon (1 saat)
Anti Hbs
Tam İdrar Tetkiki (Tit)
Tam Kan Sayımı (Hemogram)
TSH
Kreatinin