40 YAŞ ÜSTÜ BAYAN EXTRA CHECK UP

İç Hastalıkları Muayenesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
Genel Cerrahi Muayenesi

Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
Tüm Abdomen US
Meme US (Bilateral)
Mammografi
Smear

Tam Kan Sayımı (Hemogram)
GLUKOZ(AÇLIK)
ÜRE ( Serum)
Kreatinin
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
Alkalen fosfataz (ALP)
KOLESTEROL TOTAL
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
KALSİYUM(Serum)
ÜRİK ASİT
TSH
SERBEST T4
VİT D
HBs Ag
Sedimantasyon (1 saat)
Gaitada Gizli Kan Aranması
Tam İdrar Tetkiki (Tit)
EKG (ELEKROKARDIYOGRAM)
Anti HIV
Anti HCV
HG A1C
FOLAT
İNSÜLİN
B 12
HS CRP
CA15-3
CA12-5
CA19-9
CEA
CA72-4
TOTAL PROTEİN ( Serum )
Albümin
LÜTEİNİZE HORMON (LH)
ESTRADİOL ( E2 )
FOLİKÜL STÜMÜLAN HORMON ( FSH )
PROLAKTİN
ROMATOİD FAKTÖR (RF)
DEMİR
DEMİR BAĞLAMA
FERRİTİN
MICROALB(IDR)