CHECK UP NEDİR?

Check-Up ya da genel sağlık kontrol, hiçbir şikayet ve hastalığı olmayan kişilere genellikle yılda bir kez yapılan ve kişide gelişebilecek muhtemel hastalıkları erken dönemde tespit etmeyi hedefleyen bir tarama yöntemidir.

Hekim, yaptığı muayene ve istediği tetkikler ile kişiyi bir bütün olarak değerlendirir ve varsa kişideki sağlık risklerini ya da hastalıkları belirler. Kişide tespit ettiği riskler konusunda gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Böylece hastalığın gelişmesi önlenir. Ya da kişide bir hastalık tespit edilmişse, hastalık ilerlemeden gerekli tedaviye başlanır. Kişiye risk ve hastalıklardan nasıl korunması gerektiği anlatılır.