40 YAŞ ÜSTÜ BAYAN STANDART CHECK UP

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi


Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
Tüm Abdomen US
Meme US (Bilateral)
Mammografi

Smear


Tam Kan Sayımı (Hemogram)
GLUKOZ(AÇLIK)
ÜRE
Kreatinin
ALT (SGPT)
AST(SGOT)
GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
Alkalen fosfataz (ALP)
KOLESTEROL TOTAL
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
KALSİYUM(Serum)
ÜRİK ASİT
TSH
SERBEST T4
VİT D
HBs Ag
Sedimantasyon (1 saat)
GAİTADA GİZLİ KAN
Tam İdrar Tetkiki (Tit)
EKG (ELEKROKARDIYOGRAM)
HS CRP
CA15-3
CA12-5