40 YAŞ ALTI BAYAN STANDART CHECK UP

Dahiliye Muayenesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)
Tüm Abdomen US
Meme US (Bilateral)
Smear

Tam Kan Sayımı (Hemogram)
GLUKOZ(AÇLIK)
ÜRE
Kreatinin
ALT (SGPT)
AST(SGOT)
GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
Alkalen fosfataz (ALP)
TOTAL KOLESTEROL
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
KALSİYUM
ÜRİK ASİT
TSH
FT4
VİT D
HBs Ag
Sedimantasyon (1 saat)
GAİTADA GİZLİ KAN
Tam İdrar Tetkiki (Tit)
EKG (Elektrokardiyogram)