40 YAŞ ALTI BAY STANDART CHECK UP

İç Hastalıkları Muayenesi
Üroloji Muayenesi

Tüm Abdomen US
Akciğer grafisi P.A. (Tek yön)

Tam Kan Sayımı (Hemogram)
AKŞ (AÇLIK KAN ŞEKERİ)
ÜRE ( Serum)
Kreatinin
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
HBs Ag
Alkalen fosfataz (ALP)
GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
TOTAL KOLESTEROL
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
KALSİYUM(Serum)
ÜRİK ASİT
VİTAMİN D
TSH
SERBEST T4
Sedimantasyon (1 saat)
Tam İdrar Tetkiki (Tit)
GAİTA TETKİKİ,GAİTA DA GİZLİ KAN
EKG (Elektrokardiyogram)