40 YAŞ ALTI BAYAN EXTRA CHECK UP

 • Muayene İşlemleri
 • DAHİLİYE MUAYENE
 • KADIN DOĞUM MUAYENE
 • TÜM ABDOMEN USG
 • MEME USG
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • SMEAR
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • GLUKOZ(AÇLIK)
 • ÜRE ( Serum)
 • Kreatinin
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • GAMMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT)
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • KOLESTEROL TOTAL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD
 • KALSİYUM(Serum)
 • ÜRİK ASİT
 • TSH
 • SERBEST T4
 • VİT D
 • HBs Ag
 • Sedimantasyon (1 saat)
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • Tam İdrar Tetkiki (Tit)
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Anti HIV
 • Anti HCV
 • HG A1C
 • FOLAT
 • İNSÜLİN
 • B 12