40 YAŞ ALTI BAYAN EXTRA CHECK UP

 • DAHİLİYE MUAYENE
 • KADIN DOĞUM MUAYENE
 • GÖZ MUAYENE
 • GENEL CERRAHİ MUAYENE
 • SMEAR TESTİ
 • TÜM ABDOMEN USG
 • MEME USG
 • AKCİĞER GRAFİSİ
 • EKG
 • SEDİMANTASYON
 • RF
 • TSH
 • SERBEST T3
 • SERBEST T4
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • GGT
 • BUN
 • KREATİNİN
 • ÜRİK ASİT
 • ANTİ HCV
 • ANTİ HBS
 • ANTİ HIV
 • TAM İDRAR ANALİZİ
 • HBS AG
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL KOLESTEROL
 • LDL KOLESTEROL
 • TRİGLİSERİD
 • AÇLIK KAN ŞEKERİ
 • KAN GRUBU
 • TAM KAN SAYIMI
 • TOTAL PROTEİN
 • ALBÜMİN
 • ALKALEN FOSFATAZ
 • KALSİYUM
 • SODYUM
 • POTASYUM
 • DIŞKIDA GİZLİ KAN