İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)

Meydan-Hastanesi-dahiliyeÖzel Uncalı Meydan Hastanesi, deneyimli uzman kadrosu ve teknolojik donanımlarıyla 24 saat hizmet verebilecek bir yapıya sahip bulunuyor.

İç Hastalıkları Polikliniğimiz , çalışma düzeni içinde, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra check-up ve konsültasyon hizmetleri de sunuyor, İç Hastalıkları Ünitesi’nin çalışmaları Özel Uncalı Meydan Hastanesi’nin teknik donanımıyla destekleniyor.

Özel Uncalı Meydan Hastanesi’nde her türlü hastalığın tanısı için gerekli bütün tahlil ve testler ve görüntüleme çalışmaları başarıyla yapılıyor.

GENEL DAHİLİYE

Tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları,ateşli hastalıklar, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli modern tetkikler, laboratuar (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi ) ve EKG, gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar.

Genel Dahiliye Bölümünde konulan teşhis doğrultusunda gerektiğinde gerek iç hastalıkları yan dalları-endokrinoloji, gastroentroloji, romatoloji, vb. gerekse kardiyoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, tüm cerrahi bölümler, psikiyatri bölümleri ile işbirliği içinde, gerektiğinde hastayı ilgili bölüme sevk ederek hastanın tüm sağlık problemlerinin çözümü için uğraşır.

Genel Dahiliye hizmeti poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up’ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up’lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını arttırabilmektedir.

DAHİLİYE HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

 • Şeker hastalığı (Diabates Mellitus: Tanı, Tedavi, Bilgilendirme)
 • Tansiyon (Hipertansiyon: Tanı tedavi, Takip – Holter)
 • Karaciğer, Safra kesesi hastalıkları
 • Endokrinoloji (Tiroit, Böbreküstü bezi hipofiz ve hastalıkları)
 • Metabolik hastalıklar ve obezite (Kolesterol, Trigliserid yükseklikleri, Gut hastalığı ve diğer Metabolizma hastalıkları)
 • Sindirim sistemi hastalıkları (Ülser, Gastrit , Reflü hastalığı, Kolitler)
 • Kansızlık ve Kan hastalıkları, Tanı ve tedavisi
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Kalp hastalıkları (Kalp ritim bozuklukları, Kalp yetmezliği vs.)
 • İdrar yolu hastalıkları
 • Romatizmal hastalıklar
 • Yaşlılığa bağlı hastalıklar ve takibi
 • Ameliyat öncesi ve sonrası kontrol ve takipler
 • Böbrek hastalıkları (Şeker ve Tansiyona bağlı böbrek hastalıkları takip ve tedavisine bağlı nefropatiler)
 • Check-up
 • Alerjik hastalıklar