YOĞUN BAKIM

Meydan-Hastanesi-yoğun-bakımYOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HAYATI TEHDİT EDEN, KRİTİK BİR HASTALIK VARLIĞINDA HASTALARIN YAKIN TAKİP VE TEDAVİLERİNİN YAPILDIĞI ÖZEL ÜNİTELERDİR

7/24 sürekli tedavi ve bakım hizmeti verilir. Hastaya ait anlık değişimler gelişmiş cihazlarla izlenerek, gerekli müdahaleler anında yapılır ve kaydedilir.

Yoğun bakım konusunda uzmanlaşmış hekimler, nöbet düzeni içinde çalışmakta. Yoğun bakım ünitesinde bu konuda özel bilgi ve deneyime sahip hemşireler görev almakta. Yardımcı sağlık personeli de verilen hizmetin bilincinde hareket etmektedir.

Yoğun bakım ünitesinde, solunum destek cihazları, monitörler, ilaç pompaları, özellikli ve yıkanabilir yataklar, merkezi gaz ve oksijen sistemleri, kesintisiz güç kaynakları, özel havalandırma sistemleri (hepafiltreler), basınç ayarlı odalar gibi gelişmiş teknolojik altyapıyla çalışılmaktadır.

Yoğun bakım üniteleri 3 özelliği ile hastanenin diğer bölümlerinden ayrılmaktadır:

• Hasta başına düşen hemşire oranı,
• Yoğun girişimsel monitorizasyonun varlığı,
• Mekanik ventilasyon, vazopressör ilaçlar, sürekli diyaliz gibi mekanik ve farmakolojik yaşam desteklerinin kullanılması

YOĞUN BAKIMDA HANGİ HASTALAR KABUL EDİLİR ?

Acil servise getirilen, özellikli ameliyatlardan sonra veya servis takibinde iken yaşamsal fonksiyonları için risk öngörülen hastalar yoğun bakım ünitelerine kabul edilirler.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ VE BAKIM NASIL UYGULANIR?

Yoğun bakımda tedavi iki yönlü sürdürülür. Öncelikli tedavi hastanın temel yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesine yönelik ‘destek tedavidir’.

Klinik olarak nefes alması, kalbinin düzgün çalışması, beslenmesi, karaciğer, idrar ve dışkı yolu ile metabolik atıkları temizleyebilmesi için yapılan tedavidir. Yoğun bakımların donanımı buna göre özel yapılandırılmıştır. Solunum cihazları, diyaliz imkanları, ilaçların damar yolundan titre edilerek verildiği cihazlar, yaşamsal fonksiyonların izlendiği monitörler, beslenme uygulamaları için pompalar mevcuttur.

Diğer tedavi ise hastanın hayati fonksiyonlarını dahi tehdit eden asıl probleme yöneliktir. Bu problem bazen hastanın süregelen (kronik) bir hastalığının alevlenmesi ya da yan etkisi olabilir, bazen ani (akut) oluşan bir durum olabilir.

Asıl probleme yönelik tedavide yoğun bakım hekimi tedaviyi yönlendirirken gerekirse orkestra şefi gibi multidisipliner tedavi yaklaşımlarını yönetir.

YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARETİ VE ZİYARET KURALLARI NEDEN VARDIR ?

Hasta mahremiyetinin çoğunlukla perdelerle korunduğu, olası enfeksiyon riskini en aza indirgemek için alınan donanıma ek önlemler, multidisipliner hasta vizit ve muayeneleri hasta başında yoğun geçirilen saatler anlamına gelmektedir.

Hasta yakını tüm bunların yapılmadığı tedavi sürecini aksatmayacak en uygun zamanda hastasını görebilir. Bu nedenle serviste yatan bir hastanın ziyaret saati kadar net saat aralığı vermek acil gereken uygulamalar nedeni ile de uygun olmayabilir. Hastanın tüm süreçlerine hakim olan kişi yoğun bakımın sorumlu hekimidir. Eksiksiz bilgi onun tarafından verilir.

Hastanın mevcut durumu, tedavi için planlananlar, olası riskler hasta yakınına anlatılır.

Farklı branştan hekimlerin tedavilerine yönelik bilgilendirmeler gereğinde diğer hekimler tarafından yapılır.

Çeşitli yapılacak uygulamalara ait bilgi verilmesi sonrası hasta yakınından yazılı onay alınır, onayın verilmediğinde bilgilendirildiği ve tedavi yöntemini red ettiğine dair yine imza alınır.

Hasta yakını hayatı tehdit eden acil uygulamalar dışında tedavi ve uygulama süreçlerinin tümü hakkında bilgilendirilir.

Bu bilgilendirme yüzyüze yapılır. Hasta yakınının sürekli hastanede olması zorunlu değildir. Onam istenen durumlarda muhakkak bilgi ve yazılı onay için iletişime geçilecektir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE GİRİŞ KURALLARI NELERDİR?

 • Yoğun bakımda yatan hastaların mahremiyetinin korunması amacıyla, sadece hastanın birinci derece yakınları, ziyaretçi olarak kabul edilir.
 • Yoğun bakım hastalarını enfeksiyondan koruyabilmek amacıyla, bu birimde çalışanlar özel giysiler kullanır.
 • Tüm ziyaretçilerin de el hijyeni uygulamaları ve ve izolasyon kurallarına uymaları sağlanır. Bu nedenle, yoğun bakım ünitesine girişlerinde ve çıkışlarında tıbbi ekip tarafından gösterilen el dezenfektanı ile ellerin temizlemesi gerekir.
 • Benzer gerekçelerle, açıklanacak durumlarda, yoğun bakım ünitesine girerken maske, bone ve özel gömlek giyilmesi talep edilebilir. Tüm önlemlerin birincil olarak hastaların sağlığı gözetilerek alındığının bilinmesi, bu düşünceyle yaklaşılması son derece önem taşır.
 • Yoğun bakımlara, hastaların birinci derece yakınları dışında ziyaretçi alınamaz. Bu kural dışındaki ziyaretçiler ise, hastanın eş, çocuk, anne, ebeveyn gibi birinci derece aile yakınlarının onayıyla girebilirler.
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, bulaşıcı hastalığı olan veya olma ihtimali bulunan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.
 • Multidisipliner ekip kararı ile ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir ya da daha sık ve uzun ziyaretçi kabulü sağlanabilir.

YOĞUN BAKIMDA HASTA YAKINLARI HASTA HAKKINDA NASIL BİLGİ ALABİLİR ?

Yoğun bakımda bulunan hasta hakkında bilgi, yoğun bakım hekimleri tarafından sadece hastanın birinci derece yakınlarına verilir. Ziyaret saatlerinde ve hekimlerin uygun olduğu sürece hasta yakınları her türlü bilgiye ulaşabilir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE REFEKATÇİ OLMAMASININ SEBEBİ NEDİR ?

Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, genel durumları nedeniyle enfeksiyona daha açıktır. Dolayısıyla ünitelerde görevlilerin dışında kişilerin bulunması hastada enfeksiyon gelişmesine yol açabilir. Bu nedenle yoğun bakımlarda hasta hizmetleri, hasta refakati gerekmeksizin 24 saat sürdürülür. Hayatta kalma mücadelesinin yaşandığı bu ünitelerde, yoğun bakım eğitimi almamış kişilerin yararlı olmasının mümkün olmadığının bilinmesi gerekir. Ayrıca, yoğun bakım hastasının genel görünümü farklıdır. Dolayısıyla hastanın kişilik haklarının koruması açısından da önem taşır.

YOĞUN BAKIM HASTALARININ TABURCU ŞEKLİ NEDİR ?

Hastalar yoğun bakımdan üç şekilde ayrılır:

 • Şifa ile servise çıkabilir,
 • Bakım hastası olarak çıkabilir
 • Tedavi süreçlerinde bazen geçici olarak uygulanan trakeostomi ve gastrostomi bakım hastası için kalıcı olarak uygulanır.
 • Tedavilere yanıt vermeyerek vefat edebilir.

YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARET SAATİ

Yoğun bakım üniteleri sürekli hareketli ve yoğun olarak çalışılan yerler olduğu için, ziyaret saatleri de hastanın tedavi ve bakımlarının devamlılığının sağlanması amacıyla uygun saatlere göre düzenlenmiştir.

Hastanemizde ziyaret saati 12:00 / 13:00 saatleri arasındadır.