KARDİYOLOJİ

Meydan-Hastanesi-kardiyolojiKalp Hastalıkları Gebeliği Riskli Hale Getirebilir

Kalp hastalıkları bebek sahibi olmak isteyen anne adayı için anne olmayı riskli hale getirebiliyor. Bu riskleri gebe kalmadan önce farkında olmak, önlemleri almak büyük önem taşıyor.

Kalpteki bazı sorunlar gebelik sırasında anne ve bebeğin sağlığını riske attığından, bu kişilerde gebeliğe izin verilmiyor. Gebeliğin 5.Haftadan 8. haftasına kadar süren döneminde, kalp damar sisteminde olması gereken normal değişimler başlamaktadır. Gebelikle birlikte kalp atım hızı bir miktar artar. Kalbe gelen yük fazlalaşırken, kan basıncı % 10 düşmektedir.

Hormonal değişimlerden dolayı damar duvarları zayıflayabilmektedir. Doğum sonrası erken dönemde de bebeğin ana atar damara olan baskısı ortadan kalktığı için annenin dolaşım sisteminde bir takım değişimler olur.

Gebelik sonrasI erken dönemde aynIı gebelik dönemi gibi dikkat gerektirir. Gebelik döneminde hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan çarpıntı, yol yürüme mesafesinde kısalma, bacaklarda ciddi olmayan şişlikler, sırt üstü yatıldığında oluşan nefes darlığı normal değişimler olarak kabul edilebilir.

Gebelik öncesi koruyucu önlemler alınmalı

Gebe kalmadan önce bilinen kalp hastalığı olan ya da 35 yaş üzerinde ileri yaş gebelik planlayan, ailesinde ciddi kalp hastalığı öyküsü olan ve kalp hastalıkları risk faktörleri olan kişiler mutlaka kardiyolojik muayene olmasında fayda vardır. Bilinen kalp hastalığı olan gebe takibi öncelikle kardiyolog, kadın doğum uzmanı ve anne adayının dahil olduğu birlikte çalışma prensibiyle yapılmalıdır. Gebelik öncesi planlama, koruyucu önlemler alınması temel esaslardandır.

Gebelik öncesi planlama, koruyucu önlemler alınması temel esaslardandır. Belirli bir grup kalp hastalığı olan kişilerin gebe kalması, anne ve bebek sağlığı için riskli olabilir. Bu nedenle öncesinde psikolojik destek ve diyalog ile kişiler bilgilendirilmeli ve gebelikten vazgeçirilmelidir. Gebelik için Risk Faktöreri grubunda olan Hastalar; Cerrahi müdahalenin mümkün olmadığı ileri kapak hastalar, akciğer basıncının ileri derecede artmış olduğu kalp hastalıkları, ileri evre kalp yetersizliği ve kapak darlığı sorunlarıdır. Kalp kapakçıklarında ileri derecede darlık veya yetersizliği bulunan, gündelik efor kapasitesi istirahat sırasında bile nefes darlığı çekecek kadar düşmüş olanlar ile ciddi kalp yetersizliği hastalarının gebe kalmaları sakıncalıdır.

Özel takip gerektiren kalp hastaIıkları gebeliğe engel değil. Kalbinde delik olan kişiler, muayenelerinde kalp ve akciğere hayati önem taşıyan bir yük oluşturmadığı ispatlanmışsa, gebe kalabilir. Kalbinde delik olan kişiler, muayenelerinde kalp ve akciğere hayati önem taşıyan bir yük oluşturmadığı ispatlanmışsa, gebe kalabilir. Kalp deliği geniş hastaların ameliyat sonrasıgerekli önlemler alınarak gebe kalmalarına izin verilebilir. Kalp ameliyatı olarak kalp kapakçığı değişmiş veya kalp kapağı tamiri yapılmış olan hastalar ise gebelik öncesi detaylı bir kontrol ve takiplerle, belirli bir risk altında gebe kalabilir. Tedavi edilebilir ritim problemi olan hastaların gebelik öncesi ablasyon işlemi yapıldıktan sonra normal bir şekilde gebe kalma engelleri yoktur. Gebelik döneminde ilaç kullanımıgerektiren ritim problemlerinde, detaylıbir muayene ve risk analizi önemlidir.