NÖROLOJİ

Meydan-Hastanesi-nörolojiGenel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca; Baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs.), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları, bel ve boyun ağrıları gibi durumlardır.

Tıptaki hızlı gelişmelerle birlikte, içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür.

Tüm bu alanlarda ciddi laboratuar çalışmalarıyla ve diğer tıp dallarıyla eşgüdümlü bir ilişkiyle ilerlemektedir. Rahatlıkla söylenebilir ki tıbbın son yıllarda en belirgin gelişme kaydettiği dalların başında “Nöroloji” gelmektedir.

EMG

El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek, sinir sıkışmaları ve bel boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG ( elektromiyonörografi ) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir. Özellikle şeker hastalığında ayaklarda yanma, uyuşmaya neden olan diabetik polinöropatide EMG tek tanı yöntemidir.

EEG

Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında (baş ağrıları, demans, uyku bozuklukları vs.) ayrıca tanı amacı ile kullanılan EEG ( elektro ensafolo grafi ) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir.

EEG Çekimi Nasıl Yapılır?

Rutin EEG

Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir. Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi söz konusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz. Parazitsiz, kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında aksi istenmedikçe gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı, olabildiğinde hareketsiz durmalıdır.

Uyku EEG

Hastanemizde gündüz hastalar uyutularak 1 saat süre ile yapılan bir tetkiktir. Hastayı izleyen hekimin kararına göre, özellikle rutin EEG incelemesinin normal bulunduğu durumlarda uygulanır.