KULAK BURUN BOĞAZ

Meydan-Hastanesi-kbbHastanemiz Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniğinde günümüz koşullarını takip eden modern tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Hastanemizde Kulak Burun Boğaz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan en modern tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemleri uzman hekim ve personeller tarafından kullanılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde 1 adet muayene odası, 1 adet odyometri cihazı, 1 adet timpanometri cihazı kullanılmaktadır. Ameliyathanede Endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatlarında kullanılan 1 adet ameliyat mikroskopu mevcuttur.

Kulak-Burun-Boğaz Muayenesi

Kulak Burun Boğaz muayenesi poliklinik içindeki muayene odalarında yer alan muayene koltuklarında, hasta oturur pozisyonda iken yapılır. Hastanın şikâyeti ne olursa olsun hastanın her iki kulağı, burunu, boğazı, genizi, gırtlağı ve boyunu mutlaka muayene edilir. Gırtlak muayenesi hastanın dili dışarıya doğru çekilmek suretiyle ağız içine sokulan bir endoskop yardımı ile yapılır. Öğürme refleksi fazla olan hastalarda gırtlağın görülebilmesi için hastaların boğazını uyuşturmak için bir ilaç sıkılır. Bu ilacın tadı acı olup yutulmasında bir sakınca yoktur. Daha önce benzer bir ilacın tatbikini takiben beklenmeyen etkiler görülmüş ise bunu sizi muayene eden hekime mutlaka belirtiniz. Bu ilaç sıkıldıktan sonra en az 1 saat bir şeyler yiyip içmeyiniz.

Endoskop yardımı ile burun muayenesi

Burunun normal Kulak Burun Boğaz muayenesinde görülemeyen arka tarafının muayenesinin gerekli olduğu durumlarda endoskoplar ile muayene yapılır.Daha sonra endoskobun burun pasajları içinde ilerletilmesi vasıtası ile burun içi muayenesi gerçekleştirilir.

Endoskop yardımı ile geniz ve gırtlak muayenesi

Geniz ve gırtlağın normal Kulak Burun Boğaz muayenesi ile yeterli değerlendirilemediği bu durumlarda endoskoplar ile muayene yapılır. Bu muayene hasta muayene koltuğunda oturur pozisyonda iken yapılır. Daha sonra ağız içine sokulan endoskopun ilerletilmesi vasıtası ile geniz ve gırtlak muayene edilir.

Ameliyatlar

Bölümümüzde kulak-burun-boğaz alanında modern tıpta uygulanan her türlü ameliyat gerçekleştirilmektedir. En sıklıkla uygulanan ameliyatlar aşağıda belirtilmiştir.

Kulak Ameliyatları

 • Ventilasyon Tüpü tatbiki (Kulağa tüp takılması)
 • Miringotomi (Kulak zarı çizilmesi)
 • Otoplasti (Kepçe Kulak)

Burun-Sinüs Ameliyatları

 • Septoplasti
 • Septorinoplasti (Burun estetiği)
 • Endoskopik sinüs cerrahisi (FESS)
 • Horlama, Uyku Apnesi Cerrahisi (UPPP)
 • Burun etlerine radyofrekans uygulaması (Alt konkaya RF)

Çocuk KBB Ameliyatları

 • Tonsillektomi (Bademcik)
 • Adenoidektomi (Geniz eti)
 • Ventilasyon tüpü (Kulağa tüp takılması)

Ameliyata gelirken…
Hastaların en az 6 saattir ağızdan bir şey almamış olması, üzerlerinde yüzük, küpe, kolye, künye gibi metal bir şeyin bulunmaması gerekir

Kulak Hastalıkları

Dış Kulak Yolu ve Kulak Kepçesi Hastalıkları:

Kulak kiri, dış kulak yolu iltihabı, dış kulak yolu kitle ve tümörleri, kulak kepçesi kitleleri. v.b. gibi hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

Orta Kulak Hastalıkları:

Akut orta kulak iltihapları, orta kulakta sıvı birikmeleri ve cerrahi tedavileri, kronik orta kulak iltihapları operasyonları ve kulak zarı deliği operasyonları, orta kulak tümörleri ve cerrahisi tedavileri yapılmaktadır.

İç Kulak Hastalıkları:

İşitme kayıpları ve tedavileri, baş dönmesi nedenleri ve tedavileri yapılabilmektedir. Ameliyathanemizde kullandığımız üst model mikroskop cihazımız ile kulak zarı ameliyatları,kulağa tüp takılması ameliyatları, kronik orta kulak ve kolesteatom cerrahileri yapılabilmektedir.

Burun ve Sinüs Hastalıkları

Burun Eğriliği ve Cerrahisi:

Kapalı ve açık tekniklerle burun eğrili cerrahisi septoplasti operasyonu ve estetik ve fonksiyonel amaçlı septorinoplasti operasyonları rutinde en sık yapılan ameliyatlarımızdandır.

Burun Eti Büyümesi ve Tedavisi:

Konka hipertrofisi adı verdiğimiz burun eti büyümesi ameliyathanemizde bulunan radyofrekans cihazımız ile tedavi edilebilmektedir.

Sinüs Hastalıkları ve Tedavisi:

Akut sinüzitte uygun medikal tedavi uzman hekimlerimizce sağlanmaktadır. Kronik sinüzit tedavisinde uygulanan Endoskopik Sinüs Cerrahisi ameliyathanemiz koşullarında gelişmiş endovizyon sistemlerimiz ve açılı endoskoplarımızla sıklıkla yapılan operasyonlarımızdandır.

Boğaz Hastalıkları

Bademcik ve Geniz Eti Problemleri:

KBB pratiğinde en sık görülen geniz eti ve bademcik hastalıkları tedavisi ve cerrahisi hastanemizde uzman hekimlerimizce başarı ile yapılabilmektedir. Bademcik ameliyatında kullanılan farklı teknikler ameliyathane koşullarımızda uygun hastalara yapılabilmektedir.

Ses Hastalıkları:

Günlük iletişimimizi sağlayan sesimizin problemleri ve hastalıklarının tedavisi başarı ile yapılabilmektedir.

Baş ve Boyun Cerrahisi

Gırtlak Hastalıkları ve Tedavisi:

Toplumda giderek artan sıklıkta ortaya çıkmakta olan gırtlak (larenks) hastalıkları tedavisi hastanemizde başarı ile yapılabilmektedir. Larenks tümörü tedavisinde uygulanan kapalı ve açık cerrahiler uygun hastaya göre yapılabilmektedir.

Tiroid Hastalıkları ve Tedavisi:

Ülkemizde endemik olarak sık görülen guatr hastalığının cerrahisi servisimizde uzman hekimlerce yapılabilmektedir. Tiroidektomi ameliyatımızda hastalarımızın isteğine göre ses tellerini çalıştıran siniri gösteren monitörizasyon yöntemi yapılabilmektedir.

Boyun Kitleleri ve Tedavisi:

Boynun anatomik lokalizasyonuna göre ortaya çıkan kitlelerin nedeninin araştırılması ve cerrahi tedavisi servisimizde yapılabilmektedir.

Dudak ve Oral Kavite Tümörleri:

Sigara nedeni ile toplumda sık görülen dudak ve oral kavite tümörlerinin tedavisi hastanemizde yapılabilmektedir.

Tükrük Bezi Hastalıkları:

Major tükrük bezleri olarak adlandırılan parotis ve submandibuler glanda ait kitle ve tümörlerinin tedavisi hastanemizde yapılabilmektedir. Hastalarımızın isteğine göre yüz sinirini gösteren moniötrizasyon yöntemi hastanemiz koşullarında yapılabilmektedir.

Facial Plastik Cerrahi Uygulamaları

Servisimizde yaş sınırlaması olmadan Kepçe Kulak Cerrahisi ve diğer kulak kepçesi cerrahileri başarı ile yapılmaktadır. Rutin pratiğimizde en sık yaptığımız Fonksiyonel ve Estetik Septorinoplasti operasyonu servisimizde uzman hekimlerimiz ve hasta görüşmelerimiz sonucunda karar verilip yapılabilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak botox ve dolgu uygulamaları yapılabilmektedir.

Hastanedmizde Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi Ameliyatları Yapılabilmektedir.