RADYOLOJİ

Meydan-Hastanesi-radyolojiGünümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla mevcut radyoloji işlemlerini yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi birimidir. Radyoloji Bölümümüz, doğru tanıya, her hastaya en düşük riskli ve en hızlı en uygun yöntemin özenle seçilmesi ve uygulanmasıyla varılacağına inanmaktadır.

Radyoloji Bölümümüzde Hastalıkların Tanısı ve İzlenmesinde Kullandığımız Tıbbi Görüntüleme Cihazlarımız Şunlardır:

 • Siemens Magnetom C! (Açık MR)
 • Çok detektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT)
 • BT Anjio
 • Kardiyak BT
 • Periferik Anjio
 • Karotis Anjio
 • Pulmoner Anjio
 • Karotis Anjio
 • Dijital Röntgen
 • Dijital Mammografi
 • 4 Boyutlu Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Kemik Dansitometresi

Tüm ultrasonografi, Doppler incelemeleri ve kemik yoğunluğu ölçümleri yapılmaktadır.